Διάκριση Κουλουράδων στο The Franchise Success Awards 2022

Το δίκτυο franchise ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ επιβραβεύεται με το βραβείο GOLD WINNER Comprehensive Foreign Market Strategy στα THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022. Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των THE FRANCHISE SUCCESS AWARDS 2022 αναγνώρισε με αυτόν τον τρόπο την συμβολή της εταιρείας μας στο franchising, καθώς και στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Παράλληλα με την επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά, το δίκτυο franchise ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ κατόρθωσε να έχει αποτελεσματική διείσδυση σε ξένη χώρα. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό:

  • Προσαρμόσαμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες αγορές.
  • Ανασχεδιάσαμε το concept, διατηρώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.
  • Δημιουργήσαμε σχέσεις με προμηθευτές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την παραγωγή.
  • Αναπτύξαμε ολοκληρωμένα εργαλεία, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης, όσο και σε επίπεδο έρευνας, καθώς και υποδομές και συστήματα.

Επιπλέον, το δίκτυο franchise ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ δημιούργησε εξαιρετικές ευκαιρίες σε νέους, δυναμικούς επιχειρηματίες, που αναζητούσαν μια μεγάλη αγορά και έναν ισχυρό σύμμαχο να τους στηρίξει, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν δεξιότητες και πόρους προς όφελος τόσο των ιδίων και των καταναλωτών, αλλά και των τοπικών αγορών.