Τα καταστήματα μας

Λήδρας 266 & Ρηγαίνης, Λευκωσία