Λ. Δημοκρατίας 263-265, Αλεξανδρούπολη

  • Τηλέφωνο: +30 2551080083
  • Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο  06:30-15:00