Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου 194-196, Βάρη

  • Τηλέφωνο: +30 213 0994 450
  • Ωράριο: Δευτέρα – Σάββατο 06:30-15:00
    Ώρες Delivery: 07:00-14:00, Δευτέρα - Σάββατο