Πατριάρχου Γρηγορίου Ε1, Παλλήνη

  • Τηλέφωνο: +30 2160705245
  • Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο  06:30-15:00