7ης Μαρτίου 1944 5, Νίκαια

  • Τηλέφωνο: +30 2104250020
  • Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο  06:30-15:00